Аргосульфан при геморрое


инструкция по применению, аналоги, состав, показания

Возможна перекрестная гиперчувствительность к производным сульфонилмочевины, бензотиазина и пара-аминобензойной кислоты. В каждом случае следует тщательно собирать аллергологический анамнез, особенно в отношении сульфаниламидов.

Следует избегать контакта лекарственного средства с глазами и слизистыми оболочками. В случае случайного попадания промыть их большим количеством воды.

Следует с осторожностью применять препарат пациентам, находящимся в шоковом состоянии после обширных ожогов или пациентам после ожогов, с которыми сложно поддерживать контакт.

У пациентов с нарушением функции печени и почек возможна кумуляция препарата и существует риск развития системных нежелательных реакций.

На фоне длительного применения на больших участках кожи следует контролировать уровень сульфатиазола в сыворотке крови, особенно в случаях заболеваний почек и печени.

Необходимо также контролировать функцию печени, почек и картину крови, поскольку возможно развитие агранулоцитоза или анемии.

Следует избегать длительного применения (более 60 дней, при условии, что не превышается максимальная суточная доза крема 25 г и общая курсовая доза 1500 г).

Из-за содержания цетостеарилового спирта лекарственное средство может вызвать местную реакцию, например контактный дерматит.

Вследствие наличия в составе пропилпарагидроксибензоата и метилпарагидроксибензоата после применения лекарственного средства возможно развитие аллергических реакций.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия

Фолиевая кислота или производные пара-аминобензойной кислоты кислоты (например, прокаин) могут ослаблять антибактериальный эффект сульфатиазола серебра. Возникновение вышеуказанных взаимодействий возможно, но маловероятно, поскольку серебряные соли сульфаниламидов действуют преимущественно на мембрану клетки, а не на метаболические процессы (но такой эффект не может быть исключен).

Препарат не рекомендуется применять одновременно с другими лекарственными средствами местного действия для предотвращения возможности их взаимодействия.

Влияние на репродуктивную функцию, беременность и лактацию

Беременность

Беременным женщинам в предродовом и родовом периоде не следует применять лекарственное средство из-за риска возникновения ядерной желтухи у новорожденных.

Не следует применять средство в период беременности, за исключением ситуаций, когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Лактация

Неизвестно, в какой степени применяемый местно сульфатиазол серебра или его метаболиты могут проникать в молоко женщин, кормящих грудью. Не следует применять средство во время кормления грудью.

Влияние на способность к управлению механическими транспортными средствами и обслуживанию механизмов

Аргосульфан не влияет на способность к управлению механическими транспортными средствами и обслуживанию механизмов.

Крем с аргосульфаном 2% 40 г

Связаться с нами войти в систему

shopping_cart Корзина (0)

 • Лекарства
  • Дыхательная система
  • Онкология
  • Повышение потенции
  • Гомеопатия
  • Геморрой
  • Дерматология
  • Антисептики
  • Противомикробный
  • Противогрибковый
  • Аллергия
  • Кашель и противовирусные препараты
   • Фонды для детей
   • От кашля
.

► Аргосульфан (сульфатиазол (sól srebrowa sulfatiazolu))

Назва препарату Postać; dawka; opakowanie Производитель Цена 100% Цена за возврат
Аргосульфан крем; 20 мг / г; 40 г PharmaSwiss 31,90
Аргосульфан крем; 20 мг / г; 400 г PharmaSwiss 187.60

Uwaga: ceny leków Refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2020 г.

Препарат завиера вещества: сульфатиазол (sól srebrowa sulfatiazolu)

Lek dostępny na recę

Как шутить над Аргосульфаном?

Lek przeciwbakteryjny z grupy sulfonamidów, stosowany miejscowo na skórę w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Co zawiera i jak działa Argosulfan?

Substancją czynną preparatu jest sól srebrowa sulfatiazolu, chemioterapeutyk z grupy sulfonamidów o działaniu przeciwdrobnoustrojowym.Dzięki połączeniu srebra z sulfonamidem, wywiera o wiele silniejsze działanie przeciwbakteryjne niż sam sulfatiazol. Sulfonamidy wykazuj działanie bakteriostatyczne poprzez zablokowanie aktywności энзиму bakteryjnego uczestniczącego w syntezie kwasu dihydrofoliowego, niezbędnego do wzrostu. Sól srebrowa sulfatiazolu wykazuje także działanie przeciwwirusowe (przeciwko wirusom opryszczki, ospy wietrznej i półpaśca). Preparat przeznaczony jest do stosowania miejscowego. Sól srebrowa sulfatiazolu cechuje się słabą rozpuszczalnością i dużą stablenością.Dzięki temu zapewnia utrzymywanie się odpowiedniego stężenia leku w wybranym obszarze przez długi czas i praktycznie nie wchłania się do krwi (wchłanianie może naziększy.

Kiedy stosować Argosulfan?

Подготовьте jest wskazany w miejscowym leczeniu zakażeń w przypadku:
· oparzeń skóry wszystkich stopni, także popromiennych
· odleżyn
· przewlekłych owrzodzeń podudzi.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować.Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne sulfonamidy.
Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest wrodzony niedobór fermentu dehydrogenazy glukozo-6-foforanowej, ze względu na ryzyko wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej.
Nie należy stosować preparatu u wcześniaków, noworodków i niemowląt do ukończenia 2. miesiąca życia (ryzyko wystąpienia żółtaczki jąder podkorowych mózgu).
Nie należy stosować preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Argosulfan?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę. Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem.
Z powodu ryzyka wystąpieniaalergii krzyżowej, należy zachować ostrożność stosując preparat u osób z nadwrażliwością na pochodne sulfonylomocznika (np.leki stosowane w leczeniu cukrzycy), tiazydy (np. hydrochlorotiazyd o działaniu moczopędnym), kwas p-aminosalicylowy (stosowany w leczeniu gruźlicy). Jeżeli występuje u Ciebie nadwrażliwość na jakiekolwiek leki, w szczególności na leki z grupy sulfonamidów, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat jest stosowany u osób we wstrząsie, z rozległymi raami oparzeniowymi lub u osób z oparzeniami, z którymi kontakt jest utrudniony.
Należy zachować ostrożność stosując preparat u osób z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.U tych chorych istnieje ryzyko kumulacji leku i wystąpienia działań niepodanych. Jeżeli preparat stosowany jest długotrwale lub na dużej powierzchni skóry zalecana jest kontrola stężenia sulfonamidu we krwi, szczególnie u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątrok lub.
W okresie stosowania preparatu istnieje ryzyko wystąpienia agranulocytozy lub niedokrwistości. Z tego powodu, lekarz może zalecić regularną kontrolę czynności wątroby, nerek oraz morfologii krwi.
Należy unikać długotrwałego stosowania preparatu.Długotrwałe stosowanie może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów.
Nie należy stosować preparatu równolegle z innymi preparatami stosowanymi miejscowo na tej samej powierzchni skóry.
Informacje o dodatkowych składnikach preparatu.
preparat zawiera alkohol cetylostearylowy, któy może powodować miejscowe reakcjealergiczne (np. Kontaktowe zapalenie skóry)
preparat zawiera parahydroksybenzoesan propylu oraz parahydroje

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń / maszyn.

Dawkowanie preparatu Argosulfan

Preparat ma postać kremu i przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę. Стосуй препарат згодние з залеченями лекарства. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli i dzieci po 2. miesiącu ycia:
Oparzenia: oczyszczoną ranę oparzeniową pokryć w warunkach aseptycznych warstwą kremu grubości 2–3 мм; można zastosować opatrunek (nie jest konieczny).Rana powinna być pokryta kremem przez cały czas leczenia do czasu wygojenia lub przeszczepienia skóry.
Odleżyny, przewlekłe owrzodzenia podudzi: na zmienione chorobowo miejsca nakładać cienką warstwę kremu 2–3 razy na dobę. W przypadku pojawienia się wysięku przed ponownym nałoeniem kremu należy przemyć ranę, np. 3% водным розтворем квасу борового луб 0,1% водным розтворем хлоргексидин.
Należy zachować ostrożność stosując preparat u osób z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.У osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek należy kontrolować stężenie sulfonamidu w surowicy krwi.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u wcześniaków, noworodków i niemowląt do ukończenia 2. miesiąca życia (ryzyko wystąpienia żółtaczki jąder podkorowych mózgu).

Czy można stosować Argosulfan w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątziJeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego acceptę na ten lek.
Nie należy stosować preparatu u kobiet w okresie ciąży. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne, i w jego ocenie korzyści dla matki przeważają nad ryzyłodum dla pryzyłoduu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.
Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez Recepty.
Preparat stosowany jest miejscowo. Kwas foliowy lub prokaina i inne środki stosowane do znieczulenia miejscowego z grupy pochodnych PABA mogą osłabiać przeciwbakteryjne działanie soli srebrowej sulfatiazolu. Wystąpienie tych interkcji jest jednak mało prawdopodobne.

Jakie działania niepodane mog wystąpić?

Jak każdy lek, również Argosulfan może powodować działania niepodane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat.Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepodanych.
Może wystąpić podrażnienie i objawy nadwrażliwości w miejscu nałożenia preparatu (świąd, pieczenie, rumień). Długotrwałe stosowanie może być związane z wystąpieniem ogólnych działań niepodanych sulfonamidów w tym: uszkodzenie nerek lub wątroby, agranulocytoza, hemusczecznaokerznai.Możliwe ciężkie reakcje nadwrażliwości i reakcje skórne (zespół Stevensa i Johnsona, złuszczajce zapalenie skóry).

.

Argosulfan Sulfathiazolum natricum - ulotka - dawkowanie, zastosowanie, opis leku

Oparzenia (także popromienne), odleżyny, przewlekłe owrzodzenia podudzi.

Zewnętrznie. Dawkę я częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Krem można stosować metodą otwartą lub pod opatrunkiem okluzyjnym.

Podczas stosowania na zakażone rany może pojawić się wysięk.Należy wówczas, przed ponownym nałoeniem kremu Argosulfan, przemyć ranę, np .: 3% wodnym roztworem kwasu bornego.

Należy unikać długotrwałego stosowania preparatu.

Увага! Nie stosować preparatu u wcześniaków, noworodków i niemowląt do ukończenia friendiego miesiąca ycia.

Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.

Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.

Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.

Gdy masz nadwrażliwość naulfonamidy lub jakąkolwiek Substance pomocniczą preparatu, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, ze względu na ryzyko wystokrwisia nystokrwisia.

Геморрой: причины, лечение и профилактика

Если вы купите что-то по ссылке на этой странице, мы можем заработать небольшую комиссию. Как это работает.

Геморрой, также известный как геморрой, - это опухшие вены в нижней части заднего прохода и прямой кишки. Когда стенки этих сосудов растягиваются, они раздражаются.

Хотя геморрой может быть неприятным и болезненным, его легко лечить, и его легко предотвратить. Поскольку со временем геморрой обычно ухудшается, врачи рекомендуют лечить его, как только он появляется.

Краткие сведения о геморрое

Вот несколько ключевых моментов о геморрое. Более подробная и вспомогательная информация находится в основной статье.

 • Женщины чаще болеют геморроем во время беременности.
 • Вероятность развития геморроя увеличивается с возрастом человека.
 • Геморрой возникает, когда вены, окружающие задний проход, наполняются кровью или расширяются.
 • Иногда для лечения геморроя необходимы лекарства и операция.

В большинстве случаев простые меры облегчают симптомы, а геморрой проходит без лечения.Однако иногда могут потребоваться лекарства и даже операция.

Домашнее лечение

Симптомы можно облегчить следующими способами. Однако они не устранят геморрой:

 • Кремы и мази для местного применения: Безрецептурные кремы или суппозитории, содержащие гидрокортизон, можно купить в Интернете. Существуют также подушечки, содержащие гамамелис или обезболивающее, которое можно наносить на кожу.
 • Пакеты со льдом и холодные компрессы: Прикладывание их к пораженному участку может помочь при отеке.
 • Сидячая ванна с теплой водой: Сидячая ванна размещается над унитазом. В некоторых аптеках их продают, и они могут облегчить симптомы жжения или зуда.
 • Влажные салфетки: Сухая туалетная бумага может усугубить проблему.
 • Анальгетики: Некоторые обезболивающие, такие как аспирин, ибупрофен и ацетаминофен, могут облегчить боль и дискомфорт.

Лекарства

Большинство лекарств от геморроя продаются без рецепта. К ним относятся мази, тампоны или суппозитории.

Известно, что активные ингредиенты, такие как гидрокортизон и гамамелис, снимают зуд и боль. Проконсультируйтесь с врачом, если эти лекарства не дают результатов после недели лечения.

Варианты нехирургического лечения

Самым распространенным нехирургическим методом удаления геморроя является перевязка резинкой.

Это амбулаторная процедура при внутреннем геморрое, при которой на основание геморроя накладывается резинка для прекращения кровоснабжения. Геморрой уменьшится или отпадет.

Еще одна процедура - склеротерапия, при которой раствор вводится во внутренний геморрой. В результате образуется рубец, который перекрывает кровоснабжение геморроя.

Две другие возможности - инфракрасная фотокоагуляция и электрокоагуляция.

Хирургические варианты

Операция может включать полное удаление геморроидальных узлов, известное как геморроидэктомия.

Это также может быть связано с наложением скоб, когда выпавший геморрой фиксируется на месте. Эти процедуры проводятся под общим наркозом, и большинство людей могут пойти домой в тот же день, что и операция.

Расширение вен вокруг ануса вызывает геморрой.

Они могут возникать по следующим причинам:

 • Беременность: Они чаще возникают у беременных женщин, потому что по мере увеличения матки она давит на вену в толстой кишке, вызывая ее вздутие.
 • Возраст: Геморрой чаще всего встречается у взрослых в возрасте от 45 до 65 лет. Однако это не означает, что молодежь и дети их не получают.
 • Диарея: Геморрой может возникнуть после случаев хронической диареи.
 • Хронический запор: Напряжение при движении стула оказывает дополнительное давление на стенки кровеносных сосудов.
 • Слишком долгое сидение: Продолжительное нахождение в сидячем положении может вызвать геморрой, особенно в туалете.
 • Подъем тяжелых предметов: Повторное поднятие тяжелых предметов может привести к геморрою.
 • Анальный половой акт: Это может вызвать новый геморрой или ухудшить уже существующие.
 • Ожирение: Ожирение, связанное с диетой, может вызвать геморрой.
 • Генетика: Некоторые люди наследуют склонность к развитию геморроя.

Симптомы геморроя часто включают:

 • безболезненное кровотечение
 • зуд или раздражение в анальной области
 • дискомфорт, боль или болезненность в той же области
 • уплотнения и припухлость в анальной области
 • подтекание фекалий

Симптомы могут быть неприятными или тревожными, но обычно они не являются поводом для беспокойства.

Геморрой может быть внутренним или внешним.

Внутренний геморрой

Внутренний геморрой находится глубоко внутри прямой кишки и не виден снаружи. Обычно они безболезненны. Часто первым признаком наличия внутреннего геморроя является ректальное кровотечение.

При натяжении иногда внутренний геморрой может выпирать через задний проход. Это называется выпирающим или выпадающим геморроем и может быть болезненным.

Наружный геморрой

Наружный геморрой находится под кожей вокруг ануса и поэтому виден.Поскольку в этой части тела находятся более чувствительные нервы, они обычно более болезненны. Напряжение при дефекации может вызвать кровотечение.

Диагноз

Любому, у кого наблюдаются вышеперечисленные симптомы, следует обратиться к врачу. Имейте в виду, что другие факторы, включая рак прямой кишки и анального канала, могут вызвать ректальное кровотечение.

Врач может провести медицинский осмотр и другие тесты, чтобы определить, присутствует ли геморрой. Эти тесты могут включать пальцевое ректальное исследование.Это ручной осмотр врачом с помощью смазанного пальца в перчатке.

Если симптомы включают значительное кровотечение, головокружение и обморок, человеку следует немедленно обратиться за неотложной помощью.

Риск развития геморроя значительно снижается, если стул мягкий. Этому можно помочь следующими способами:

 • Питание: Употребление большого количества продуктов, богатых клетчаткой, таких как фрукты и овощи, а также цельнозерновые, означает, что стул почти всегда будет мягким.Точно так же обильное питье помогает сохранить мягкий стул. Безрецептурные добавки с клетчаткой также облегчают запор.
 • Как избежать перенапряжения: При пользовании туалетом старайтесь не напрягаться. Это создает давление в венах в нижней части прямой кишки.
 • Ходить в туалет при необходимости: Люди не должны ждать, если им нужно воспользоваться туалетом. Чем дольше вы ждете, тем суше будет стул.
 • Физическая активность: Сидение или стояние в течение длительного времени оказывает давление на вены.Физическая активность также способствует прохождению стула через кишечник, поэтому стул становится более регулярным.
 • Поддержание здоровой массы тела: Избыточный вес значительно повышает риск развития геморроя.

Геморрой часто лечится успешно и без осложнений, особенно если лечение начинается рано. Однако могут возникнуть следующие редкие осложнения:

 • Удушенный геморрой: Если кровоснабжение геморроя прекращено, он может быть задушен.Это может вызвать сильную боль.
 • Анемия: Значительная хроническая кровопотеря из-за геморроя может привести к анемии. Это происходит, когда в кровотоке человека недостаточно эритроцитов.
 • Сгустки крови: Иногда кровь может сгуститься в заднем проходе, что может быть болезненным. Эта область опухнет и воспаляется.
.

Смотрите также